Walne Zebranie Sprawozdawcze 2013 cd.
Dodane przez Mateusz Cisowski dnia 14.01.2013 15:21:04
W dniu 12 stycznia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie. Swoją obecnością zaszczycili nas następujący goście: st. bryg. Włodzimierz Kapiec - Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim, bryg. Marek Skrobek - Dowódca JRG KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim, druh Grzegorz Sikora - Wiceprezes ZOG w Moszczenicy, Marceli Piekarek - Wójt Gminy Moszczenica, Jan Kraska oraz Wiesław Cisowski - Radni Rady Gminy Moszczenica, Wiesław Drzewiecki - Sołtys Sołectwa Kosów.
Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP na rok bieżący. Przedstawione zostały również plan działalności i plan finansowy na rok 2013.W trakcie dyskusji głos zabrali zaproszeni goście. Przyjęto odpowiednie uchwały, uwzględniając wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji.
Po zakończeniu zebrania wszyscy wspólnie zasiedli do uroczystej kolacji.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji zebrania.

>>GALERIA<<